Вас-98 | дървен материал | Продукти

Сачак
Дъски
Челни дъски
Греди
Кофражни дъски
Дюшеме
Ламперия
Летви
Вас 98
Номер Вид

Размер/ дължина, 

ширина, дебелина

Мерна единица
1 Иглолистни дъски 4 м/ свободна ширина/ 3, 4, 5, 6, 7см 1м. куб.
2 Иглолистни дъски 4 м/ свободна ширина/ 2.5 см 1м. куб.
3 Кофражни дъски 3 и 4 м/ свободна ширина/ 2.5 см 1м. куб.
4 Кофражни дъски От 1 до 2 м/ свободна ширина/ 2.5 см 1м. куб.
5 Иглолистни греди 3 и 4 м/ от 6 х 6 до 10 х 10 см 1м. куб.
6 Иглолистни греди 3 и 4 м/ от 10 х 12 до 16 х 16 см 1м. куб.
7  Челни дъски 4 м/17 см/ 2.5 см  1 бр.
8 Иглолистно дюшеме  4 м/ 7 см/ 2.7 см  1 връзка /10 бр/ 
9  Иглолистно дюшеме 4 м/ 9 см/ 2.7 см   1 връзка /8 бр/  
10 Иглолистен сачак  4 м/ 7 см/ 1.5 см   1 връзка /10 бр/ 
11 Иглолистен сачак    4 м/ 9 см/ 1.5 см   1 връзка /8 бр/    
12 Иглолистен сачак   3 м/ 7 см/ 1.5 см   1 връзка /10 бр/ 
13 Иглолистен сачак    2 м/ 7 см/ 1.5 см   1 връзка /10 бр/ 
14 Иглолистни летви  4 м/ 3 см/ 4 см  1 връзка /9 бр/ 
15 Иглолистни летви  4 м/ 3 см/ 2 см  1 връзка /20 бр/ 
16 Иглолистни летви   3 м/ 3 см/ 4 см 1 връзка /9 бр/ 
17 Иглолистни летви  2 м/ 3 см/ 4 см  1 връзка /9 бр/ 

 

 

Вас 98 ООД © 2017 | Another great website by bizneslist.com | Мобилна съвместимост от salesman.bg